KINTLÉVŐSÉG KEZELÉS

A követelések nem peres eljárás útján történő érvényesítése során a követelések rövidebb idő alatt és költségkímélőbb módon érvényesíthetők. igényelt adatokat, illetve intézik a kényes és bizalmas ügyeket.

  • A megbízás alapján elemezzük az adós /ok/ vagyoni helyzetét és annak romlását, egyéb fedezetelvonásra irányuló magatartását.
  • Az adósokkal való kapcsolattartás munkánk során nem korlátozódik kizárólag egy formális levelezési viszonyra, hanem tárgyalásokat kezdeményezünk, és személyes felkeresések során az ügy szempontjából fontos egyezség megkötését tűzzük ki célul.
  • Levelezéseinket tértivevényes formában bonyolítjuk, mely az ügymenet közben keletkező dokumentumokon felül további fontos igazolásként szolgálhat – „nemfizetés” esetén – az ügy jogi útra történő terelése esetén.

AZ EREDMÉNYESSÉG SZEMPONTJÁBÓL

1. AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL TUDNA FIZETNI, DE NEM AKAR:

  • Ez esetben feltérképezzük a rendelkezésre álló vagyont. Abban az esetben, ha a fizetés elől ki szeretné menteni a vagyont az adós, akkor, – ha bizonyítható tevékenysége, a hitelezők megkárosítása – bűncselekményt követi el és így nem bújhat a Kft. korlátolt felelőssége mögé.
  • A vagyon feltérképezésének megtörténte után felvesszük a személyes kapcsolatot és megpróbáljuk meggyőzni, hogy változtassa meg álláspontját és inkább fizessen.

2. AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL SZERETNE, DE JELENLEG NEM TUD FIZETNI:

  • Az adós lehetőségeit felmérjük.
  • Majd javaslatot teszünk. (P.: részletfizetés, biztosítékok lehetséges köre, stb.) Ez a legfelelősségteljesebb momentum, amely lehetőséget biztosít az adósnak, hogy előteremtse a tartozása fedezetét, azonban e lehetőség biztosítása ellentétezéseként biztosítékot nyújt a hitelezőnek. (Pl.: Addig, amíg nem tud fizetni, kézi zálogba adja egyes vagyontárgyait.)

3. AZ ÜGYFÉL SEM MOST SEM KÉSŐBB NEM TUD FIZETNI:

  • Egy adósságkezelőnek ilyenkor a legfontosabb, hogy ezt felismerje. Ez esetben minden forint, amit a tartozás behajtására fordít az ügyfél kidobott pénz.